Kryefaqe Aktivitetet Seminari rajonal “Për evidentimin e nevojave të zhvillimit të Rajonit Zhvillimor 1 (Shkodër-Lezhë-Kukës)”