Kryefaqe Aktivitetet Programi per Zhvillimin Rajonal ne Shqiperi, Analiza Swot