Kryefaqe Aktivitetet Ditë informuese Make it in Albania – Thirrje për propozime “Pjesëmarrja sociale e të rinjve në nevoje dhe minoriteteve ”