Kryefaqe Zhvillimi Rajonal Zhvillim Ekonomik, Turizëm, Tregti dhe Sipërmarrje