Kryefaqe Zhvillimi Rajonal Bujqësi, Zhvillim Rural dhe Administrim i Ujërave