Kryefaqe Njoftimet Bujqësia, Zhvillimi Rural dhe Administrimi i Ujërave